Aktualności

Bezpłatne Webinarium NFOŚiGW

Bezpłatne webinarium jest kierowane do jednostek samorządów terytorialnych i ich związków oraz spółek komunalnych zainteresowanych naborem pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu” Spotkanie odbędzie się 11 grudnia [więcej …]

Aktualności

Aparaty powietrzne dla OSP Celiny

W ramach ,,Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych; dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” jednostka OSP w Celinach (Gmina Trzebieszów) pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie [więcej …]