Budżet Województwa Lubelskiego na 2021 rok uchwalony

Na XXII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego Radni po wyczerpującej dyskusji nad uchwałą projektu budżetu województwa lubelskiego na 2021 rok uchwalili budżet.
Budżet województwa na 2021 r. jest projektem, który wyróżnia się na tle ostatnich  lat. Rok 2021 r. będzie rokiem, w którym Samorząd Województwa osiągnie  dochody w wysokości 1 200 000 000  zł, co jest wysokim  poziomem na tle lat poprzednich.  Dochody własne  z tytułu udziału województwa w podatkach PIT i CIT zaplanowano na kwotę 255, 8 mln. Subwencje, których łączna wartość wyniesie  385 mln zł.  są  najwyższe w historii funkcjonowania samorządu województwa.

Należy podkreślić, że nie tylko priorytetem ale i obowiązkiem Zarządu Województwa Lubelskiego jest zapewnienie naszemu regionowi niezbędnego poziomu inwestycji. Realizacja tych celów będzie tylko możliwa tylko wtedy, jeżeli zostaną wykorzystane wszystkie możliwości jakie dają środki europejskie. W 2021 r. zaplanowano z budżetu środków europejskich kwotę 278 mln zł.  

Województwo  łącznie wyda 1 222 000 000 zł z czego aż 47 % to inwestycje.

Przyśpieszenie wydatkowania środków unijnych wymaga od województwa zaangażowania własnych  środków przeznaczonych na wkład własny. Ich poziom wyniesie  152 mln Głównymi obszarami realizacji projektów inwestycyjnych  to infrastruktura drogowa 286,8 mln zł, zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych 146,6 mln.  W budżecie również zostały zabezpieczone są środki na sprawne funkcjonowanie lotniska to kwota 19,2 mln.

Mimo dużego zaangażowania budżetu w wydatki inwestycyjne deficyt budżetowy jest bardzo niski, tylko 22 mln zł. Planowany jest bardzo niewielki wzrost długu tylko 61,5 mln.

Budżet na rok 2021 obniża poziom zadłużenia województwa w stosunku do dochodów  do poziomu 60%.

Z zadań inwestycyjnych na terenie powiatu łukowskiego planowane jest:

  • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 808 – ulica Świderska, zadanie wspólne z Miastem Łuków,
  • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drodze 807 – miejscowość Ryżki, zadanie wspólne z Gmina Łuków,
  • nakładki asfaltowe na drodze wojewódzkiej 806,
  • kontynuacja projektowania na drogach wojewódzkich 806 i 807.

Takie są plany, a o szczegółach poinformujemy Państwa na początku roku 2021.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*