Aktualności

Łuków: kto pójdzie do przedszkola?

W łukowskich przedszkolach będą organizowane zajęcia dla dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w placówkach ze ścisłego katalogu. Nie znajdują potwierdzenia nieoficjalne pogłoski, że placówki będą otwarte dla ,,wszystkich potrzebujących”. Prezentujemy komunikat burmistrza, który określił, kto będzie [więcej …]

Aktualności

Łuków: podpisano porozumienie gminno-powiatowe

Wczoraj starosta Dariusz Szustek oraz wicestarosta Janusz Kozioł podpisali Porozumienie gminno-powiatowe w sprawie opracowania dokumentu strategicznego dotyczącego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030 obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski. Posiadanie ponadlokalnego [więcej …]