Ekologicznie i elektromobilnie w Alejach

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Zawodowej ALEJE działające przy Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie zrealizowało projekt edukacyjno-ekologiczny współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pod nazwą ,, Edukacja ekologiczna dotycząca elektromobilności, gospodarki odpadami oraz zanieczyszczeniami powietrza.’’

Realizacja projektu miała miejsce od września do listopada 2020 roku. Przedsięwzięcie miało na celu uświadomienie różnorodności sposobów pozytywnego i negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko oraz kształtowanie umiejętności praktycznego ich poznawania.Przyjmowanie przez młodzież postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju to ważny aspekt zrealizowanego projektu. W przedsięwzięciu bezpośrednio uczestniczyło 400 osób, pośrednio 1200. Głównym odbiorcą projektu była klasa trzecia technikum samochodowego. Zadanie obejmowało realizację następujących działań: propagowanie zagadnienia elektromobilności, zorganizowanie Szkolnego Dnia Ziemi, realizacja edukacji ekologicznej na lekcjach biologii, poruszanie problematyki zanieczyszczeń powietrza i ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie w programie ,,Czyste powietrze’’. Efektem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej odbiorców w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz promocja elektromobilności.

Kwota dofinansowania projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wyniosła 12 000 złotych. Opiekunem Projektu jest Pani Anna Jasińska-Cichosz, nauczyciel w Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*