Gmina Łuków w gronie laureatów Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie realizuje przedsięwzięcie dotyczące opracowania Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020, którego wyniki  są oparte o dane statystyki publicznej za lata 2017-2019. Ocenie poddawane są wszystkie Gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Oficjalne ogłoszenie wyników tegorocznej edycji   oraz wręczenie wyróżnień  zwycięzcom  i wybranym laureatom z pierwszej dwudziestki gmin woj. Lubelskiego odbyło się w dniu 11 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Statystycznego w Lublinie. W gronie laureatów znalazła się Gmina Łuków, którą reprezentował Wójt Mariusz Osiak. W wydarzeniu uczestniczył również Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec, który reprezentował władze samorządu powiatowego oraz Zarządu Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego.

Organizacja ogłoszenia wyników Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020 zostało zaplanowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla organizatorów szkoleń, kongresów i konferencji w trakcie epidemii SARS-CoV-2 z dn. 05.06.2020. Ze względu na wytyczne na konferencję zostały zaproszeni jedynie główni laureaci, włodarze dwóch gmin, które osiągnęły  duży wzrost w odniesieniu do wyników poprzedniej edycji oraz wybrane Media. Ranking Gmin Lubelszczyzny 2020 został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Związek Gmin Lubelszczyzny. Patronaty medialne (krajowe i regionalne): TVP3 Lublin, Radio Lublin, Serwis Samorządowo-Administracyjny, Forum Samorządowe, Tygodnik Zamojski, Tygodnik Wspólnota, Nowa Gazeta Biłgorajska, Gazeta Biłgorajska, Słowo Podlasia.

Metodą oceny poziomu rozwoju Gminy w woj. Lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 12 wskaźników mierzących m.in.  potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Intencją organizatorów  jest aby organizowany corocznie ranking był przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczebności.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*