Konsultacje projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konsultacje projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego stanowi element systemowego planowania procesu transformacji energetycznej, służącej realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej. Kluczowym narzędziem wspierającym osiąganie neutralności klimatycznej jest Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, którego podstawowym założeniem jest łagodzenie skutków dywersyfikacji gospodarczej regionów węglowych. W ramach proponowanego mechanizmu przewidziane zostały trzy filary, umożliwiające wsparcie działań różnych interesariuszy transformacji.

Źródło: Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego

Dokument sporządzono zgodnie z zakresem i wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla regionów górniczych i przemysłowych.

W związku ze stanem epidemii spowodowanym COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców regionu, konsultacje będą odbywać się w formie online.

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 14 maja do 4 czerwca 2021 r. mają możliwość składania uwag i wniosków drogą elektroniczną na adres Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego e-mail: strategia@lubelskie.pl.

Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 4 czerwca 2021 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

do-pobraniaDO POBRANIA

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego – projekt.

Klauzula informacyjna

Źródło: lubelskie.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*