Powiat Łukowski: LGD Ziemi Łukowskiej zaprasza na konsultacje w każdej gminie [TERMINARZ]

W dniach 17 – 28 lutego 2023 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej przeprowadzi cykl spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością związanych z procesem tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 (LSR). Członkowie LGD odwiedzą każdą gminę.

W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania na lata 2023 – 2027 Stowarzyszenie LGD Ziemi Łukowskiej pracuje nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Na terenie każdej gminy powiatu łukowskiego zorganizowane będą spotkania ze społecznością lokalną. Spotkania poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru, analizie celów i kierunków rozwoju obszaru, a także kwestii związanych z innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem, klimatem, zmianami demograficznymi oraz partnerstwem w realizacji LSR.

Społeczne opinie i sugestie dotyczące rozwoju LGD są bardzo ważne i będą miały wpływ na możliwości pozyskania wsparcia finansowego na lata 2023 – 2027. Projekty współfinansowane za pośrednictwem LGD Ziemi Łukowskiej muszą realizować cele wskazane w LSR. Jest to zatem dokument niezwykle istotny. Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*