Nawet do 16 mln dofinansowania dla gmin w programie „Czyste Powietrze” w Lubelskiem

Do końca marca 2021 r., gminy mają szansę na wyrażanie chęci podpisania porozumienia – w sprawie programu „Czyste Powietrze” – uwzględniającego nowe bonusy dla gmin.

„Dzięki temu samorządy będą korzystać z pakietu startowego na uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego i podwyższonej refundacji kosztów za złożone wnioski. Premiowane będą też gminy, które tych wniosków złożą najwięcej” – mówi Marek Wieczerzak, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Łączny budżet zachęt, przygotowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to ponad 100 mln zł. Obejmuje on wsparcie utworzenia oraz bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”.

„Wydłużony termin zgłoszeń dla gmin, chcących korzystać z tych bonusów, to wyjście naprzeciw potrzebom samorządów, które jeszcze nie zdążyły zgłosić się do programu „Czyste Powietrze”. W tym celu – do końca marca br. – konieczne jest zgłoszenie gminy w formie pisemnej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – nie ma wzoru pisma, wystarczy krótka, podpisana informacja na ten temat” – dodaje M. Wieczerzak.
Gminy, które już przystąpiły do programu „Czyste Powietrze”, czyli mają podpisane porozumienie z WFOŚIGW, nie muszą się dodatkowo zgłaszać, ponieważ otrzymają z WFOŚIGW propozycję aneksu do podpisanego już porozumienia. Nowe porozumienia będą zawierane przez WFOŚIGW  do końca maja 2021 r.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*