Łuków: podpisanie listu intencyjnego

Przedstawiciele władz Powiatu Łukowskiego, Miasta Łuków, Gminy Łuków i Gminy Stanin w obecności radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszarda Szczygła, także radnego Powiatu Łukowskiego Władysława Karasia, podpisali list intencyjny w sprawie współpracy samorządów przy opracowaniu i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030.

Samorządy zadeklarowały współpracę oraz aktywne zaangażowanie w realizację następujących działań:

  • opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030 obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski, w ramach wyznaczonego w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 Lokalnego Obszaru Funkcjonalnego MOF „Łuków”,
  • ustalenia wspólnych zintegrowanych przedsięwzięć odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby oraz problemy rozwojowe Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa,
  • podejmowania partnerskich inicjatyw na rzecz rozwoju terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa przy wykorzystaniu instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027,
  • kreowania polityki rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa,
  • promowania partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*