Nabór wniosków o dofinansowanie – Agroenergia

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
ogłasza od dnia 01.10.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027,
wpisujących się w Program Priorytetowy „Agroenergia
Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

Głównym celem programu „Agroenergia” jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program skierowano do dwóch grup. Osób fizycznych będących właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych mieści się w przedziale od 1 ha do 300 ha. Dodatkowo, osoba ubiegająca się, co najmniej rok przed złożeniem wniosku musi osobiście prowadzić gospodarstwo rolne. A także, osób prawnych będących właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha. Ponadto, co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzili działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Lublinie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Agroenergia”, w Regulaminie naboru wniosków oraz w Zaleceniach uproszczonego audytu energetycznego stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie www.wfos.lublin.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na Portalu Beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny w zakładce „AGROENERGIA” (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na Portalu Beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do Biura Programu Czyste Powietrze Lublinie:

Adres:
Biuro Programu Czyste Powietrze w Lublinie
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 31, lokal 302
albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem Portalu Beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (papierowa lub wysłana przez ePUAP).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Biura Programu Czyste Powietrze w Lublinie w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Lublinie znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez Portal Beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.lublin.pl


Pytania dotyczące szczegółów Programu należy kierować na adres: agroenergia@wfos.lublin.pl

Wymagana dokumentacja

Źródło: WFOŚiGW w Lublinie, lubelskie.info

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*