„Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej” – znamy wyniki plebiscytu

Na początku kalendarzowego lata Komisja Konkursowa w składzie: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM”, Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach, Małgorzata Prządka – Dyrektor GBP w Krzywdzie, Iwona Adamska – Dyrektor GBP w Adamowie, Alicja Śledź – Dyrektor GBP w Łukowie, dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na Konkurs na „Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej”, oraz przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.  Łącznie nadesłano 16 zgłoszeń, w tym 5 w kategorii: zadanie inwestycyjne oraz 11 w kategorii: zadanie nieinwestycyjne.

Komisja Konkursowa w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w Regulaminie Konkursu, tj. kryteria formalne (podmiot zgłaszający, termin złożenia dokumentów, itp.) oraz merytoryczne: zaangażowanie mieszkańców przy realizacji inicjatywy, długofalowość oddziaływania przedsięwzięcia, współpraca przy realizacji z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, wpływ na łączenie pokoleń, innowacyjność/oryginalność przedsięwzięcia, sposób pozyskania środków na realizację zadania, forma/sposób przygotowania zgłoszenia.

Kategoria I: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego:

Kategoria II: Inicjatywa związana z realizacją zadania nie inwestycyjnego:

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia oraz upominek w postaci gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej” dla:

  1. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Józefów Duży, inicjatywa: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w Józefowie Dużym w celach rekreacyjno-edukacyjnych”.
  2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoryżu Kościelnym, inicjatywa: „Budowa altany – miejsca spotkań dla mieszkańców”.
  3. Stowarzyszenia Modry Len z Adamowa, inicjatywa: „Orszak Trzech Króli w Adamowie”.
  4. Koła Gospodyń Wiejskich w Gręzówce, inicjatywa: „Wesele Ludowe”.
  5. Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Dragon” Wojcieszków, inicjatywa: „24 godzinny mecz piłki siatkowej”.
  6. Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla, inicjatywa: „Powstanie zespołu Szalibabki”.
  7. Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Serokomli, inicjatywa: Rodzice dzieciom – „Rzepka”.
  8. Koła Gospodyń Wiejskich w Burcu „Wyjątkowe i Gospodarne”, inicjatywa: „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” msza polowa w Burcu upamiętniająca poległych żołnierzy 50 DP.

Uroczyste wręczanie nagród odbyło się podczas Konferencji „PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU – JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ PARTNERSTWA LOKALNE” w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Starych Kobiałkach. Prezes Zarządu Pani Sylwia Romańska-Węzik pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu, przekazała swoje wyrazy uznania oraz zapewniła, iż konkurs będzie kontynuowany w następnych latach. Nagrody laureatom pomogli wręczać: Pan Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski.

Konkurs finansowany był z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

Inf. LGD Razem

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*