,,Posiłek w szkole i w domu” – Łuków otrzyma wsparcie finansowe

Jak poinformował nas Ryszard Szczygieł, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, łukowski samorząd miejski otrzymał dofinansowanie do realizacji programu pomocowego. Miasto Łuków i miejski magistrat otrzyma blisko 200 tysięcy złotych.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z wiadomości przekazywanych przez łukowski magistrat dowiadujemy się, że zadania objęte wnioskiem dotyczą doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza, Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi im. Ks. Stanisława Konarskiego, Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego, Szkole Podstawowej nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego.

Całkowita wartość projektu wyniesie 247.510,00 zł. Kwota przyznanej dotacji to 198.008,00 zł. Wobec tego wkład własny Miasta Łuków to zaledwie 49.500 zł. Dofinansowanie wyniosło 80% całkowitej wartości projektu.

Projekt realizowany był przez Miasto Łuków. Radny Ryszard Szczygieł udzielał wsparcia merytorycznego.


Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*