Powiat Łukowski: budżet na przyszły rok uchwalony jednogłośnie. Po raz pierwszy przekracza on 200 milionów złotych.

Wczoraj na sesji Rady Powiatu Łukowskiego radni uchwalili budżet na 2022 rok. Co niezmiernie istotne – budżet został uchwalony jednogłośnie, co świadczy o dużej umiejętności współpracy. Starosta Dariusz Szustek podziękował wszystkim radnym za jednomyślność i podjęcie uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisje stałe w Radzie Powiatu Łukowskiego także zarekomendowały radnym jego przyjęcie. W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetu Powiatu Łukowskiego na 2022 rok w ogólnej kwocie 191 639 299,55 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 64 175 155,69 zł oraz wydatki budżetu Powiatu Łukowskiego na 2022 rok w łącznej kwocie 204 357 021,38 zł. Podczas posiedzenia podjęto również uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

W przyszłym roku samorząd Powiatu Łukowskiego planuje pozyskać środki zewnętrzne w kwocie ponad 62 miliony złotych. W tej kwocie znajduje się m. in.:
26 950 857,00 złotych – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg powiatowych;
14 250 000,00 złotych – na przebudowę strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym;
16 186 392,00 złotych – środki finansowe na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
3 250 000,00 złotych – środku z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na budowę boisk przy Zespole Szkół nr 3, modernizację infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr 2, a także budowę boiska przy Zespole Placówek w Łukowie;
1 852 769,97 złotych – dotacja celowa z EU na rozwój atrakcyjności Muzeum Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej.

Planowane wydatki inwestycyjne samorządu Powiatu Łukowskiego w 2022 roku to ponad 76 milionów złotych. Wydatki te przeznaczone będą na:
69 222 253,48 złotych – modernizacja dróg powiatowych;
2 020 000,00 złotych – oświata;
2 748 700,00 złotych – zadania ze środków EU;
568 000,00 złotych – zadania pozostałe;

Tak przygotowany projekt planu finansowego powiatu spotkał się z akceptacją rady. W wyniku głosowania powiatowi radni przyjęli budżet jednogłośnie. – Jest to budżet historyczny, bo po raz pierwszy przekraczający 200 milionów złotych. Ponadto jest to budżet jednomyślny i jednogłośny. Dziękuję wszystkim radnym za ten wynik głosowania. My, jako zarząd, traktujemy to jako zobowiązanie do jeszcze bardziej intensywnej pracy i już dziś obiecujemy, że budżet na rok 2023 przygotujemy równie ambitny i dokonamy wszelkich starań, aby tych pieniędzy zewnętrznych do Powiatu Łukowskiego spłynęła jak najwięcej – podkreślał pod ogłoszeniu wyników głosowania starosta Dariusz Szustek.


Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*