Przetarg na dokumentację: Rozbudowa drogi Wojewódzkiej 807

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ogłosił przetarg nieograniczony na: opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350.

Termin składania dokumentów to: 2021-02-10 10:00

Jak informuje Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Ryszard Szczygieł; środki finansowe na to zadanie były zabezpieczone przez Sejmik już w budżecie na rok 2020, jednakże stan pandemii przesunął w czasie przygotowanie inwestycji. Droga ta przebiega przez Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin i Gminę Wola Mysłowska.

Podstawowym celem zamówienia jest:

  • Opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektów Budowlanych i Wykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi, umożliwiającej złożenie wniosku i uzyskanie decyzji uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji.
  • Opracowanie materiałów i uzyskanie załączników, niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawcę.c) Opracowanie materiałów i uzyskanie załączników, niezbędnych do uzyskania stosownej zgody wodno-prawnej/pozwolenia wodnoprawnego wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawcę.d) Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.2. Zgodnie z art

Link do ogłoszenia: https://zdw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=73551

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*