Ryszard Szczygieł nowym Przewodniczącym Rady Pożytku Publicznego

Ryszard Szczygieł, radny Województwa Lubelskiego z Łukowa, został Przewodniczącym Rady Pożytku Publicznego.

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, posiada uprawnienia przewidziane w ustawie (m.in. opiniowanie uchwał) i odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym.

Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego powołuje Marszałek Województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych prowadzących działalność w danym regionie. Tryb powoływania członków określa w drodze uchwały Zarząd Województwa.

Ustawa wymaga, by reprezentanci trzeciego sektora stanowili co najmniej połowę członków rady (w przypadku rady lubelskiej zgodnie z regulaminem powołanych zostanie 10 członków rady z organizacji pozarządowych przy ogólnej liczbie 20 członków). Kadencja Rady trwa 3 lata.

– Zostałem oficjalnie powołany przez marszałka Jarosława Stawiarskiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Następnie zostałem wybrany wolą członków rady przewodniczącym tego gremium – relacjonuje radny Ryszard Szczygieł. Deklaruję współpracę oraz wsłuchiwanie się w głosy społeczników i wspieranie wszelkich postulatów formułowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe z naszego województwa służące rozwojowi naszej Małej Ojczyzny – dodaje Szczygieł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*