Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Łukowskiego

18 282 844,91 zł

dla Powiatu Łukowskiego

i Samorządów

Lista projektów dofinansowanych w województwie lubelskim.

Rząd wspiera polskie samorządy! Po pierwszej fali COVID-19 Rząd RP skierował do samorządów 6 miliardów złotych na inwestycje lokalne. Dziś Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Kamińskim ogłosił kolejne środki, które wkrótce trafią do samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”Skończyliśmy z logiką Polski a,b i c. Polska ma się rozwijać jednakowo. Te inwestycje pozwolą ochronić miejsca pracy. To właśnie Polska ma drugie najniższe bezrobocie w UE. To też dlatego, że niemal natychmiast uruchomiliśmy ten fundusz” – powiedział premier Morawiecki.”Kiedy już pandemia się skończy, to długi czas będziemy walczyli ze skutkami gospodarczymi COVID-19. Te skutki są widoczne w inwestycjach i w samorządach. Musimy walczyć wspólnie o każde miejsce pracy – rząd, samorządy, przedsiębiorstwa i obywatele” – apelował premier podczas konferencji prasowej.

Do tej pory z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznano ponad 10 mld 300 mln zł. Docelowo będzie to aż 12 miliardów złotych bezzwrotnego wsparcia! Pieniądze trafią nawet do najmniejszych gmin, powiatów i miasteczek w Polsce. Takiego wsparcia w historii naszego kraju jeszcze nie było.

Lista projektów dofinansowanych – Powiat Łukowski:

Powiat Łukowski: 12 000 000 zł na przebudowę i modernizację pomieszczeń łukowskiego szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjno-Zabiegowego w SP ZOZ w Łukowie oraz prace budowlane i modernizacyjne budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim.Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, podniesienia jakości realizowanych usług oraz zwiększenia dostępności do placówek dla osób niepełnosprawnych.

Miasto Stoczek Łukowski: 350 000 zł na remont budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim. Zakres inwestycji obejmuje termomodernizację budynku poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian na gruncie, ocieplenie stropów wewnętrznych, wymianę oświetlenia wewnętrznego na lampy LED, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, remont tarasu obejmujący roboty rozbiórkowe zniszczonych elementów tarasu oraz montaż balustrad, pochwytów, wykonanie nowych nawierzchni tarasu z płytek mrozoodpornych wymianę ogrodzenia terenu.

Miasto Stoczek Łukowski: 200 000 zł na przebudowę targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim. Inwestycja obejmuje budowę: zadaszonego targowiska miejskiego w postaci dwóch hal targowych wyposażonych w stoiska targowe, obiekty małej architektury kosze na śmieci, stojaki na rowery), oświetlenie; budynku administracyjno – sanitarnego; uzupełnienie uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną poprzez: wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej, wykonanie oświetlenia terenu i monitoring CCTV, odprowadzenia wody deszczowej oraz zastosowanie paneli fotowoltaicznych; zagospodarowanie terenu, utwardzenie nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych, wykonanie nowych miejsc parkingowych oraz ogrodzenia.

Gmina Adamów: 1 060 717,50 zł na zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dodatkowych 0,45 km wodociągu, co umożliwi podniesienie jakości wody dla 3348 nowych użytkowników. Przebudowana Stacja Uzdatniania Wody w Adamowie i Hordzieżce zwiększą dostęp do wody dobrej i sprawdzonej jakości bez przerw w dostawach w okresie zwiększonego zapotrzebowania. Uzupełnienie infrastruktury sieciowej pozwoli na obsłużenie zwiększonej liczby użytkowników sieci oraz zapewnienie im wody odpowiedniej jakości. Zaplanowane prace w zakresie infrastruktury ściekowej wpłyną na znaczną poprawę jakości środowiska naturalnego (głównie jakości wód) w Gminie Adamów, jak również podniesienie komfortu życia jej mieszańców. Inwestycja w zakresie kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie z przyłączeniami do istniejącej sieci obsługiwanej przez istniejącą przebudowaną oczyszczalnię ścieków. Wybudowane zostanie 0,21 km nowej sieci kanalizacyjnej w Adamowie. Dodatkowo, w ramach inwestycji zaplanowano również uruchomienie serwisu on-line, pozwalającego na bezpośredni kontakt odbiorców końcowych z Wnioskodawcą oraz ww. narzędzi ICT.

Gmina Łuków 2 000 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łuków-etap I.

Gmina Serokomla: 568 000 zł na budowę budynku o pow. użytkowej 179,98 m2 na działce o nr 425/1 w m. Krzówka, który będzie pełnił funkcję przedszkola dla 50 dzieci i zaspokoi w pełni potrzeby mieszkańców gm. Serokomla (m. Krzówka i sąsiednich wsi). W proj. Budynku będą się mieściły dwie sale dla dzieci, pomieszczenie higieniczno – sanitarne i pomieszczenie porządkowe. W części istniejącej zaadaptowano na potrzeby przedszkola: oddzielne wejście na zewnątrz, wiatrołap, komunikację, szatnię dla przedszkola, pomieszczenie socjalne dla personelu, pomieszczenie magazynowe oraz WC dla personelu. Opracowano dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Gmina Stanin 1 139 122,31 na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Sarnowie, Zagoździu i Staninie w Gminie Stanin. Modernizacji kotłowni w SP w Sarnowie -system pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, wymiany stolarki okiennej (252,99 m2+ 319,73m2) łącznie 572,72 m2, – wymiany stolarki drzwiowej (16,31 m2+ 18,21m2) łącznie 34,52 m2 – docieplenia ścian zewnętrznych (761,91 m2 + 1 065,80m2) łącznie 1 827,71 m2 – docieplenia stropów pod nieogrzewanymi poddaszami (976,35 m2 + 1 250,22m2) łącznie 2 226,57m2 3) Instalacje fotowoltaiczne – 2 kpl.: – SP w Sarnowie – 15,6 kWp o mocy 300W – SP w Zagoździu – 14,4 kWp o mocy 300W – zakupu i montażu 2-ch systemów zarządzania energią 4) Wymiana oświetlenia na LED w SP w Zagoździu – 277 opraw różnych mocy, termomodernizację budynku w Staninie , wymianę stolarki okiennej 108,24 m2 w pomieszczeniach szkolnych oraz 112,7 m2 okna w sali sportowej i roboty towarzyszące.

Gmina Trzebieszów: 514 205,10 zł na budowę gminnego targowiska “Mój Rynek” w Trzebieszowie Drugim. Na terenie targowiska powstaną 34 stoiska handlowe zadaszone, a także 29 niezadaszonych stoisk handlowych. Projekt zakłada również wykonanie budynku sanitarno – technicznego składającego się z niezależnych WC męskiego, damskiego wraz z połączonym dla osób z niepełnosprawnościami, budowę 51 miejsc postojowych w tym 4 dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Gmina Wola Mysłowska 450 000 zł: na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilczyska, Wola Mysłowska; gmina Wola Mysłowska. Projektowana kanalizacja zostanie włączona do systemu kanalizacji sanitarnej gminy Wola Mysłowska. Zostanie zastosowany układ kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. Układ kanalizacji grawitacyjnej, lokalnie będzie wspomagany za pomocą sieciowej przepompowni ścieków. Ścieki z terenu odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w m. Jarczew. Zagospodarowanie terenu na którym będzie realizowana cała inwestycja stanowi pas drogowy dróg gminnych, powiatowych i działki prywatne. W obszarze planowanej inwestycji znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze oraz infrastruktura podziemna i naziemna tj:wodociągi, gazociągi, słupy i kable telefoniczne i elektryczne. Zmianą w zagospodarowaniu terenu będzie wybudowana kanalizacja, która jest budowlą podziemną. Kanalizacja sanitarna zbudowana będzie z kanałów grawitacyjnych, ciśnieniowych, studni inspekcyjnych i sieciowych pompowni ścieków. Kanalizacja sanitarna jest infrastrukturą podziemną i służy do odprowadzania ścieków sanitarnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne nie zmieni ukształtowania terenu i zieleni. Przeznaczenie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie. Powierzchnia zabudowy projektowanej kanalizacji sanitarnej – ok 665 m². Obecnie na terenie objętym opracowaniem nie ma zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Ścieki z budynków odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*