Sarnów: przebudowa mostu na Bystrzycy – uzupełnienie informacji

Jak informuje Przemysław Suchodolski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie, rozpoczęły się prace budowalne przy przebudowie istniejącego obiektu mostu na Bystrzy. Obiekt zlokalizowany jest w Sarnowie w ciągu drogi powiatowej Szczygły Górne – Samów – Siedliska – Burzec.

Przebudowa mostu ma na celu dostosowanie jego własności użytkowych do obowiązujących normatywów drogowych i będzie polegała na rozbiórce części istniejącej płyty pomostu (wsporników), a następnie wykonaniu dwóch nowych belek głównych z dwuteowników HEA 550 i poszerzenie płyty pomostu. Dodatkowo istniejąca część dźwigarów płyty pomostu zostanie wzmocniona poprzez nakładki z blach stalowych do przenoszenia obciążeń kl. „C” wg PN-85/S-10030. Istniejące skrzydła zostaną w górnej części skute. Do pozostałej części zostaną zespolone nowe skrzydła. Wykonane zostaną płyty przejściowe. Na moście zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni oraz chodnik dla pieszych. Przestrzeń podmostowa zostanie oczyszczona z roślinności, a przyczółki w dolnej części zabezpieczone przed rozmywaniem poprzez wbicie ścianki stalowej GZ-4 i wykonanie oczepu, który umożliwi łatwe wejście pod obiekt i dokonywanie okresowych inspekcji. Koryto rzeki zostanie odmulone i umocnione materacami gabionowymi.

Prace budowlane prowadzone są przy całkowitym wyłączeniu obiektu z ruchu. Do czasu zakończenia robót budowlanych ruch drogowy prowadzony jest wyznaczonym tymczasowym objazdem przez miejscowości Kierzków i Jeleniec.

Roboty budowlane wykonuje firma Mosty Zamość Tomasz Czyż z siedzibą w Sitańcu. Umowny termin wykonania zadania został określony na dzień 29 listopada 2019 r. Koszt robót budowlanych wynosi 1 573 770,61 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łukowski uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 796 493 zł.

inf. ZDP Łuków

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*