Stoczek Łukowski: modernizacja kotłowni w Zespole Szkół

Obecny sezon grzewczy to pierwszy rok działania zmodernizowanej i nowoczesnej kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim.

Zakres modernizacji obejmował przebudowę instalacji gazowej w kotłowni polegającej na wymianie 2 istniejących kotłów gazowych o mocy 240 kW każdy wraz z pompą c.o., na 5 nowych wysokowydajnych kotłów kondensacyjnych o mocy 69 kW każdy, połączonych w układ kaskadowy, z zamkniętą komorą spalania wraz z niezbędnymi instalacjami i systemem sterowania. Układ kaskadowy kotłów kondensacyjnych stosuje się przede wszystkim dla uzyskania właściwego dla danego obiektu komfortu cieplnego, który może zapewnić tylko urządzenie grzewcze o wystarczającej mocy cieplnej.

Kotły są źródłem ciepła dla 4 budynków zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, w tym Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim oraz bloków mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych.

Instalacja została wyposażona w system sterowania pogodowego z pomiarem temperatury zewnętrznej oraz wewnętrznej, ustalający warunki pracy kotłów.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*