Szustek: inwestycja ta była przygotowywana od dawna, a o jej realizacji zapewniał mnie Premier /szczegóły, plany, kwoty/

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Łukowa. Starosta Dariusz Szustek opowiedział o przyszłej inwestycji, która realizowana będzie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Ministerstwo oszacowało koszt budowy obwodnicy na ok. 225 milionów złotych.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030. W ramach tego programu w Polsce powstanie setka obwodnic o łącznej długości ok. 820 kilometrów. Na realizację tych inwestycji rząd przeznaczy 28 miliardów złotych. W minionym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najlepszą ofertę w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej obwodnicy Łukowa w ciągu Dróg Krajowych 63/76. Komisja przetargowa za najlepszą uznała ofertę firmy SAFEGE, która opiewa na kwotę 2 669 100 zł. Ministerstwo oszacowało koszt budowy obwodnicy na ok. 225 milionów złotych.

– Jest to wspaniała wiadomość dla mieszkańców Łukowa i nie tylko, bo chodzi też o wielu innych użytkowników przyszłej drogi. Inwestycja ta była przygotowywana od dawna. Jeszcze w minionym roku o jej realizacji zapewniał mnie w osobistej rozmowie Premier Mateusz Morawiecki – mówi Starosta Dariusz Szustek. Starosta zaznaczył także, że w procesie zabiegania o budowę obwodnicy uczestniczyło wiele osób. Wymienił on m. in. europoseł Beatę Mazurek, a także obecnego szefa resortu edukacji Przemysława Czarnka, który zaangażował się w organizację spotkań z osobami decyzyjnymi na odpowiednich szczeblach. Dowiedzieliśmy się również, że droga zostanie poprowadzona po tzw. ,,nowym śladzie”, który przed kilkoma laty samorządy zaplanowały w swoich pracach koncepcyjnych dotyczących studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego. Miasto Łuków studium uwarunkowań uchwaliło jeszcze za poprzednich burmistrzów Zbigniewa Zemło i Dariusza Szustka. Odpowiednie prace musiał przewidzieć również wójt Mariusz Osiak.

– Obwodnica będzie zaczynała się na ul. Radzyńskiej, praktycznie na granicy miasta, a następnie będzie się łączyć z drogą wojewódzką numer 808, skąd poprzez tory kolejowe połączy się z Łapiguzem, czyli z drogą krajową numer 76, a następnie poprzez strefę inwestycyjną i las w okolicach Zalewu Zimna Woda dotrze do drogi powiatowej w kierunku Ławek i Gręzówki. Stamtąd z kolei ominie miejscowość Gołaszyn i połączy się z powrotem z drogą krajową numer 63 za Gołaszynem w okolicy początku lasu – wylicza Dariusz Szustek. Rozmiar tej inwestycji jest ogromny. W ramach budowy obwodnicy powstaną także dwa wiadukty, które bezkolizyjnie pozwolą pokonać wspomniane przeze mnie tory kolejowe – dodaje Szustek.

Planowana budowa obwodnic w ramach rządowego programu inwestycyjnego będzie elementem systemu transportu krajowego. Program budowy obwodnicy Łukowa powstał w oparciu o długookresowe krajowego dokumenty strategiczne oraz dokumenty unijne. Inwestycja o tak szerokiej skali wymagała współpracy i dialogu na szczeblu wielu samorządów. – Cieszymy się, że obwodnica staje się faktem. Warto podkreślić tę współpracę dzięki której jest to możliwe – mówi radny Sejmiku Ryszard Szczygieł, który podobnie do starosty Dariusz Szustka podkreślił zaangażowanie w projekt drogowy europoseł Beaty Mazurek i ministra Przemysława Czarnka. – Wiele godzin owocnej pracy spędziliśmy również z dyrektorem lubelskiego oddziału GDDKiA Mirosławem Czechem – dodał Szczygieł.

– Rozmawiając o przebiegu obwodnicy i o tym jak ona powinna wyglądać, bo przypomnę że wstępna koncepcja nieco się różniła, wspólnie uzgodniliśmy wariant najlepszy dla Łukowa. Udało nam się przekonać kierownictwo GDDKiA do tego, aby nie wykorzystywać naszej drogi powiatowej tzw. ,,małej obwodnicy”, a stworzyć dużą 12-kilometrową obwodnicę, gdzie w planie zagospodarowania Miasta Łuków są wydzielone tereny już zabezpieczone pod tę inwestycję – opowiada Ryszard Szczygieł.

Duża obwodnica Łukowa wpisuje się w szeroko rozumiany program rozwoju dróg krajowych, ale także powiatowych. Chcemy wykorzystać to, co zaplanowało w swoich wieloletnich planach zagospodarowania Miasto Łuków, jak również Gmina Łuków – relacjonuje radny Władysław Karaś. Dzięki budowie obwodnicy zyskamy nowy, wielokilometrowy odcinek dobrej drogi – dodaje Karaś.

Duża obwodnica Łukowa będzie drogą przyspieszoną, dwujezdniową. Obejmowała będzie ona w swym wykonaniu drogę podstawową, drogi dojazdowe, a także ścieżki rowerowo-piesze. Powstanie także infrastruktura towarzysząca związana m. in. z ochroną środowiska. – Myślę, że ta droga, która wkrótce powstanie stworzy dla Łukowa nową przestrzeń do rozwoju. Wielu prywatnych przedsiębiorców z pewnością będzie chciało z niej skorzystać – mówi radny Władysław Karaś.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*