Uchwała antysmogowa w Lubelskiem

Walka ze smogiem nabiera tempa. 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze naszego regionu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Dokument ten słusznie nazywany jest uchwałą anstysmogową, gdyż jego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia lubelskiego powietrza.

Rokrocznie przygotowywane analizy danych z monitoringu jakości powietrza potwierdzają, że największym problemem w skali województwa pozostaje zanieczyszczenie powietrza obserwowane szczególnie w sezonie grzewczym. Koronną przyczyną występowania przekroczeń jest emisja z systemów indywidualnego ogrzewania budynków oraz niekorzystne w tym czasie warunki meteorologiczne.

Mając to na uwadze, a także fakt, że na poziom jakości powietrza wpływa nie tylko lokalna emisja zanieczyszczeń, ale też ich napływ ze źródeł zlokalizowanych na obszarach sąsiadujących, Samorząd Województwa Lubelskiego postanowił opracować dokument, który obejmuje całość województwa i stawia jednakowe wymagania wszystkim mieszkańcom regionu. Kolejne wersje projektu były kilkakrotnie poddane konsultacjom społecznym.

Uchwała przyjęta 19 lutego 2021 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 25 lutego (Dz. Urz. Woj. Lub. 2021.917) zakłada m.in. stopniową wymianę przestarzałych, „trujących” instalacji – w szczególności kotłów – o mocy mniejszej niż 1 MW (docelowo do 1 stycznia 2030 roku). Zawiera też listę zakazanych do stosowania paliw oraz zakazuje użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Więcej informacji nt. uchwały znajduje się – tutaj.

Informacje o uchwale można uzyskać w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – tel. (81) 44 16 712.

do-pobraniaDO POBRANIA

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*