Wojcieszków: Wójt przyznała nagrody

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbyło się oficjalne wręczenie Nagród Wójta Gminy Wojcieszków uczniom za rok szkolny 2018/2019. W uroczystości uczestniczyli wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczyciele i dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

Głównym kryterium przyznania nagród za wybitne wyniki w nauce była średnia ocen 5,0 i powyżej oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie. Istotnym kryterium był także udział dzieci i młodzieży w olimpiadach oraz mistrzostwach sportowych i artystycznych na poziomie co najmniej powiatowym.

40 uczniów z gminy Wojcieszków odebrało z rąk Wójta Agnieszki Cieślak oraz Zastępcy Wójta Piotra Goławskiego nagrody – pamiątkowe dyplomy oraz upominki, za wzorowe wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Najlepsi uczniowie mogą poszczycić się średnią 5,55 oraz tytułami laureatów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, konkursów recytatorskich i wokalnych, turniejów wiedzy obronnej i pożarniczej, zawodów piłkarskich, siatkarskich i lekkoatletycznych oraz konkursów językowych.

Wójt Agnieszka Cieślak gratulowała absolwentom i ich rodzicom wysokich wyników w nauce i osiągnięć w różnych dziedzinach. Dziękowała za to, że biorąc udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych reprezentowali naszą gminę i promowali nasze placówki oświatowe. Życzyła absolwentom, aby wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy, zdobywanie kolejnych sukcesów zaowocowało w otrzymywanie kolejnych nagród, pomnażanie swojego dorobku, a przede wszystkim w lepszą przyszłość.

Podziękowania za zaangażowanie w pracę szkoły oraz na rzecz ucznia otrzymali nauczyciele oraz rodzice.

info. UG Wojcieszków

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*