Powiat Łukowski: Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, to szczególne święto oświaty i szkolnictwa, nauczycieli, wychowawców i pedagogów odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży. Z uwagi na przypadającą w tym roku 250. rocznicę  powołania Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce, ale i w świecie nowoczesnego ministerstwa, które uregulowało zasady prawne zawodu nauczycielskiego i stworzyło  pierwsze szkoły kształcące pedagogów, święto edukacji obchodzone jest wyjątkowo uroczyście.

Powiatowa uroczystość z  tej okazji odbyła się \w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim.

Starosta Łukowski Dariusz Szustek, składając życzenia wszystkim pracownikom powiatowej oświaty, podziękował za trud wkładany w kształcenie i wychowanie  oraz pogratulował wysokich osiągnięć na maturach, egzaminach zawodowych, konkursach, olimpiadach i zawodach. Zapewnił, że Zarząd Powiatu dba o inwestycje  oświatowe, by nauka uczniów i praca  nauczycieli przebiegała w jak najlepszych warunkach. Wicestarosta  Janusz Kozioł, kierując słowa życzeń i podziękowań za codzienną pracę  do kadry kierowniczej, wychowawców i nauczycieli  oraz pracowników niepedagogicznych, podkreślił społeczny cel edukacji –  jak najlepsze przygotowanie młodzieży do życia w świecie dorosłych. Pogratulował nauczycielom – adeptom w zawodzie, uzyskania stopnia awansu zawodowego. Nagrodę Starosty  za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wręczono 37 pedagogom ze szkół Powiatu Łukowskiego: 11 dyrektorom i  26 nauczycielom i wychowawcom oraz Krzysztofowi Konstantemu- dyrektorowi Powiatowego Zespołu Oświatowego w  Łukowie.  Także okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy administracji szkolnej  powiatowych szkół  wyróżniani są  nagrodą Dyrektora Szkoły. Nagrodą Dyrektora uhonorowano 97 pedagogów oraz 82 pracowników administracji i obsługi. Poza tym wszyscy nauczyciele, zatrudnieni w szkołach Powiatu Łukowskiego  otrzymali nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Tradycyjnie podczas Powiatowego Dnia Edukacji nauczyciele, którzy w 2023 roku uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, złożyli uroczyste ślubowanie zgodnie z zapisami  Karty Nauczyciela. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczyli: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego Andrzej Wisiński oraz członkowie Zarządu Powiatu Władysław Karaś i Włodzimierz Wolski. W przygotowanej przez młodzież  z Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim części artystycznej nie zabrakło odwołań do historii Komisji Edukacji Narodowej i jej postulatów, podziękowań za pedagogiczny trud,  kwiatów z serdecznymi życzeniami i gratulacjami oraz  jubileuszowego tortu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*