Azbest – V nabór wniosków

W poniedziałek 1 lutego urzędy gmin rozpoczęły nabór wniosków na usunięcie azbestu (Zgłoszenia lokalizacji). Nabór potrwa do 26 lutego 2021r. Warto jednak nie zwlekać i pospieszyć się ze złożeniem wniosku. Nasi Wykonawcy mają czas do końca października br. na zrealizowanie wszystkich zleconych prac. Ostatecznie w przypadku dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu się do projektu może decydować suma punktów z “Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” oraz data złożenia wniosku. 

Poniżej znajdą Państwo konieczne dokumenty do pobrania wraz z regulaminem i załącznikami. Osoby, które chcą zgłosić do usunięcia azbest znajdujący się na dachu, powinni  zgłosić we właściwym Wydziale architektoniczno-budowlanym Starostwa Powiatowego prace budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego lub zgłosić rozbiórkę budynku. Następnie kserokopie zgłoszenia dołączyć do wniosku wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu ze strony starostwa lub zgodę Starosty.

DOKUMENTY

1. Regulamin dobrowolnego uczestnictwa w projekcie – tekst jednolity wraz z załącznikami;

2. Zgłoszenie lokalizacji  – załącznik nr 1 do Regulaminu (Wniosek, na podstawie którego będzie dokonywana weryfikacja);

3. Oświadczenie o braku sprzeciwu – załącznik nr 1a do Regulaminu  (ważny w przypadku demontażu eternitu z dachu).

4. Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem (ważne, jeśli demontaż azbestu został przeprowadzony po dniu 6 maja 2004r.)

5Oświadczenie o przekwalifikowanie zgłoszenia z dachu na ziemię – załącznik nr 3a do Regulaminu (dla osób, które złożyły Zgłoszenie lokalizacji na demontaż z dachu, ale zdjęły eternit we własnym zakresie i chcą, aby odebrać im eternit z ziemi).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*