IX Sesja Rady Miasta Stoczek Łukowski

Magistrat w Stoczku Łukowskim informuje o terminie IX Sesji Rady Miasta. Odbędzie się ona 18 czerwca (wtorek) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

W porządku obrad znalazło się m. in.: rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Stoczek Łukowski za 2018 rok wraz z debatą na ten temat. Rada zdecyduje także o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi Marcinowi Sentkiewiczowi.

PROGRAM IX SESJI RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Stoczek Łukowski za 2018 rok.
 6. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Miasta Stoczek Łukowski za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały Nr IX/48/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta za 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały Nr IX/49/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały Nr IX/50/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały Nr IX/51/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały Nr IX/52/2019 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Stoczek Łukowski.
 12. Podjęcie uchwały Nr IX/53/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu.
 13. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wprowadzenia na terenie miasta Stoczek Łukowski Regulaminu organizowania imprez publicznych o charakterze rozrywkowym – projekt uchwały Nr IX/54/2019.
 14. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany zasad usytuowania na terenie miasta Stoczek Łukowski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – projekt uchwały Nr IX/55/2019.
 15. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie parku miejskiego, podczas imprez organizowanych na otwartym powietrzy – projekt uchwały Nr IX/56/2019.
 16. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przygotowania i wdrożenia programu pilotażowego porozumienia ponadnormatywnej służby policji na terenie Miasta Stoczek Łukowski, finansowanego ze środków samorządowych.
 17. Podjęcie uchwały Nr IX/57/2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały Nr IX/58/2019 w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
 19. Informacja dotycząca ochrony zdrowia w Mieście Stoczek Łukowski.
 20. Informacja dotycząca organizowanych imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 21. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 22. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.


  fot. UM STOCZEK ŁUK.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*