Łuków: trwa sesja Rady Miasta. Jakie zmiany zaproponują radni?

Trwa ważna, budżetowa sesja Rady Miasta w Łukowie. Radni opowiadają się za inwestycjami bliżej domostw i mieszkańców Łukowa, aniżeli utrzymaniu zaproponowanego, przeszacowanego ich zdaniem, projektu Placu Narutowicza. Ma on zostać wykonany za mniejsze pieniądze i w późniejszym terminie. Czy wreszcie wyremontowane zostaną ulice Bartnia i Źródlana? Chabrowa i Makowa zyskają nowy chodnik? Radni mają więcej propozycji.

Zmian w budżecie może być zdecydowanie więcej. Miejscy radni zaproponują bowiem jego:

– zwiększenie o 70 000 złotych na budowę ul. R. Stankiewicza i ul. B. Łukasiewicz;
– zwiększenie o 165 000 złotych na remont nawierzchni w ulicach Chabrowej i Makowej oraz wykonanie chodnika;
– zwiększenie o 250 000 złotych na budowę ul. Bartniej w Łukowie;
– zwiększenie o 100 000 złotych na budowę ul. Kondrackiego w Łukowie;
– zwiększenie o 660 000 złotych na utwardzenie nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Prusa w Łukowie;
– zwiększenie o 230 000 złotych na remont ul. Gałczyńskiego w Łukowie;
– zwiększenie o 500 000 złotych na remont ul. Dmocha;
– zwiększenie o 120 000 złotych na budowę ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 3 w Łukowie;
– zwiększenie o 25 000 złotych na wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Granicznej w Łukowie;
– zwiększenie o 180 000 złotych na wymianę podłóg na korytarzach i w części sal lekcyjnych budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie;
– zwiększenie o 70 000 złotych na budowę ul. Źródlanej w Łukowie;
– zwiększenie o 300 000 złotych i wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie parku do ćwiczeń Street Workout nad rzeką Krzna w m. Łuków.

Z naszych informacji wynika, że radni zrezygnują z realizacji remontu Placu Narutowicza. Jak mówią rezygnacja podyktowana jest przede wszystkim nieakceptowalnymi planowanymi wysokimi kosztami całej inwestycji (ok. 4,5 mln zł) oraz przyjętymi rozwiązaniami projektowymi (m.in. zbyt mała liczba miejsc parkingowych, nawierzchnia granitowa w żółtym – wysoce niepraktycznym kolorze trudnym do utrzymania w czystości, zbyteczne i wręcz niepożądane w tym miejscu mgiełka i kurtyna wodna). Duża część radnych twierdzi, że głównym założeniem przedmiotowego zadania jest tak naprawdę przebudowa Placu Narutowicza mająca na celu poprawę estetyki tego miejsca. Plac ten pomimo wielu krytycznych opinii znajduje się jeszcze w całkiem przyzwoitym stanie technicznym i nie wymaga natychmiastowej potrzeby poddawania go tak kosztownej przebudowie. Zabiegi remontowo-renowacyjne jak najbardziej w obrębie tego placu są wskazane, ale też nie podlega wątpliwości, że w obecnej formie może być on dalej użytkowany bez jakiegokolwiek uszczerbku dla jego użytkowników.

Radni wskazują, że na terenie miasta jest szereg inwestycji pilniejszych, bardziej pożądanych przez mieszkańców, które ze względu na hierarchię potrzeb powinny być wykonane w pierwszej kolejności (infrastruktura drogowa, infrastruktura wpływająca na bezpieczeństwo, niezbędne remonty infrastruktury miejskiej, itp.). Z tego też względu zasadna jest rezygnacja z przedmiotowego zadania i przeniesienie środków na realizację dodatkowych zadań inwestycyjnych nieprzewidzianych dotychczas w projekcie budżetu, a oczekiwanych przez mieszkańców. Rewitalizacja Placu Narutowicza wymaga ponownej racjonalnej oceny projektowanych rozwiązań i przede wszystkim poszukania możliwości dofinansowania tego zadania środkami zewnętrznymi, które z uwagi na charakter obiektu zabytkowego będą z dużym prawdopodobieństwem możliwe do pozyskania w latach przyszłych w ramach programów rozdysponowujących środki Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Co zdecydują miejscy rajcy? To się okaże już za chwilę. Sesja Rady Miasta trwa.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*