Trwa przebudowa drogi powiatowej Trzebieszów – Aleksandrów.

Jak informuje Starostwo Powiatowe trwają prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej z Trzebieszowa przez Strzyżew do samego Aleksandrowa.

Przebudowa podzielona jest na dwa odcinki i obejmuje m. in.:

  • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków;
  • podbudowa: usunięcie warstwy humusu, wykonanie koryta na poszerzeniu, odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
  • roboty nawierzchniowe: oczyszczenie podbudowy i nawierzchni, skropienie podbudowy i warstwy dolnej nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wzmacniającej, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej;
  • wdrożenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków drogowych;
  • roboty wykończeniowe: uzupełnienie korpusu drogowego, uzupełnianie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, oczyszczenie rowu.

Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. w Łukowie. Wartość realizowanych robót wynosi odpowiednio – dla pierwszego odcinka drogi  3 921 199,48 zł oraz 3 644 873,26 zł dla odcinka drugiego. Zakończenie robót planowane jest na sierpień 2020 r.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*