Łuków: skarga na burmistrza. Pracownik ZDM twierdzi, że został publicznie pomówiony

W miniony piątek do Urzędu Miasta w Łukowie wpłynęła obszerna skarga na działania Burmistrza Miasta Łuków Piotra Płudowskiego. Jest ona umocowana prawnie na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skarga ta jest pokłosiem domniemanych nieprawidłowości mających miejsce w miejskiej firmie – Zarządzie Dróg Miejskich w Łukowie, o których informowaliśmy już w grudniu ubiegłego roku. Informowaliśmy wówczas, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie prowadzi kontrolę w Zarządzie Dróg Miejskich w Łukowie. Kontrola miała być efektem niepokojących doniesień pojawiających się w opinii publicznej mówiących o tym, że w piecu należącym do miejskiej firmy miały być spalane toksyczne, rakotwórcze podkłady kolejowe.

Autorem skargi jest pracownik Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie będący na okresie wypowiedzenia. Został on zwolniony z pracy w miejskiej firmie 30 listopada 2022 roku. Jego zdaniem zwolnienie nie było przypadkowe, lecz spowodowane było pisemnym poinformowaniem przez niego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie o zaistniałych, według niego, nieprawidłowościach podczas rozstrzygania jednego z konkursów na stanowisko urzędnicze w ZDM w Łukowie. Według relacji skarżącego nie chciał on potwierdzić nieprawdy w ramach postępowania konkursowego. Według niego w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano kandydata na podstawie ,,rzekomej rekomendacji komisji”. Rozstrzygnięcie konkursu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej łukowskiego magistratu. Jak mówi skarżący, po zawiadomieniu przez niego dyrektora ZDM w Łukowie ogłoszenie o rozstrzygnięciu tego konkursu usunięto i zamieszczono pismo o unieważnieniu konkursu z winy komisji konkursowej. Jego zdaniem jest to kłamstwo i złamanie prawa. Jak sam mówi – jako wieloletni uczciwy urzędnik nie chciał w tym uczestniczyć.

Zdaniem pracownika Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie zaobserwował on wiele innych domniemanych nieprawidłowości w działaniu firmy. Wśród nich wymienia m. in. wykonanie remontu ul. Północnej w Łukowie bez wymaganych dokumentów, czy negatywne skutki finansowe (w tym sposób ich realizacji) jakie miała przynieść likwidacja stanowisk dozorców chroniących mienie dwóch miejskich jednostek – Zarządu Dróg Miejskich i Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie. A i tak, to nie wszystko. Ponadto skarżący pyta o tryb wyboru firmy ochroniarskiej, którą wybrano, aby pilnowała miejskiego mienia. Co ciekawe, umowę z tą firmą podpisano na trzy lata, pomimo tego, że dyrektor ZDM w Łukowie ma upoważnienie do dysponowania finansami wyłącznie na bieżący rok, zaś zadanie-usługa nie została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a więc z pominięciem kompetencji Rady Miasta Łuków. W ocenie skarżącego odbyło się to z naruszeniem dyscypliny finansowej.

Temat zwolnienia pracownika Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie wypłynął podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miasta w Łukowie. Wówczas burmistrz Piotr Płudowski stwierdził, że zwolniony pracownik okradał firmę, w której pracował. Zarzut ten wzbudził poruszenie wśród radnych, którzy poprosili burmistrza o przedstawienie dowodów popierających tę tezę. Niestety, nie potrafił się on do tego ustosunkować w sposób merytoryczny. Pracownik miejskiej firmy uważa, że został pomówiony o kradzież, której jak mówi – nie dokonał. Uważa on, że burmistrz nie powinien publicznie wypowiadać takich słów, jeżeli nie potrafi przedstawić żadnych dowodów potwierdzających jego tezę. Zdaniem skarżącego słowa burmistrza stawiają jego imię w złym świetle. W jego ocenie postępowanie burmistrza jest karygodne i nielicujące z powagą sprawowanego urzędu, przez co reputacja nie tylko pracownika będącego na okresie wypowiedzenia, ale także całego miejskiego samorządu została mocno nadszarpnięta.

Jak informuje skarżący skierował on już pozew do sądu w sprawie uznania bezprawności wypowiedzenia umowy o pracę i zasądzenia odszkodowania z tego tytułu. Skarga jest obszerna i zawiera wiele zarzutów wobec władz Miasta Łuków i kierownictwa Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie. Sytuacja jest mocno kontrowersyjna. W najbliższy poniedziałek zbierze się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która zbada zasadność zarzutów i okoliczności w niej opisywane. Jaki będzie jej dalszy bieg? O rozwoju tej sprawy będziemy Państwa informować.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*