Łuków: wytyczne dla mieszkańców bloków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie – mając na uwadze zaistniałą obecnie sytuację epidemiczną spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 – wydał wytyczne dla administratorów budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Poniżej przedstawione zostały rekomendacje sanepidu dotyczące m.in. ograniczenia kontaktu między mieszkańcami,  a także dezynfekcji m.in. klatek schodowych, domofonów, itd.

Wytyczne PSSE w Łukowie zostały opracowane na prośbę burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego i w odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców o sposoby postępowania w kryzysowej sytuacji przez administracje wspólnot bądź Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W obecnej sytuacji epidemicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie rekomenduje:

  • załatwianie spraw z administracją bez osobistego kontaktu, kontakt zdalny za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie;
  • regulowanie comiesięcznych opłat mieszkaniowych drogą elektroniczną;
  • odwołanie zebrań rady mieszkaniowej;
  • zawieszenie prac remontowych i kontrolnych w mieszkaniach, odczyt liczników wody powinien być zgłaszany przez właścicieli telefonicznie kub drogą elektroniczną;
  • zorganizowanie pracy zmianowej lub zdalnej w celu ograniczenia szerzenia się zakażeń;
  • stworzenie systemu samopomocy sąsiedzkiej w zakresie pomocy osobom starszym i potrzebującym polegającej na dostarczeniu artykułów spożywczych, leków itp.;
  • wietrzenie klatek schodowych;
  • dezynfekcję min. 2 razy dziennie elementów należących do powierzchni wspólnych, tj. klamek, włączników świateł, poręczy, przycisków do wind, paneli sterujących domofonów, itd.;
  • mycie klatek schodowych powinno się odbywać z użyciem środków dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%);
  • Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej: maseczek i rękawiczek jednorazowych;

PSSE w Łukowie informuje, że konserwatorzy administracji osiedli powinni realizować zlecenia polegające na usuwaniu awarii bezpośrednio zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu. Jeżeli wizyta konserwatora jest niezbędna, administracja spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej, a także sami konserwatorzy powinni:

  • poprosić lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą;
  • poprosić lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą;
  • przestrzegać zasad bezpiecznej odległości (min. 1,5 – 2 m) od osób zamieszkujących lokal;
  • założyć rękawiczki jednorazowe podczas wykonywania czynności i wyrzucić je po odbytej wizycie do kosza na odpady;
  • umyć ręce wodą z mydłem lub je zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

Natomiast mieszkańcy lokali w budynkach wielorodzinnych powinni na co dzień:

  • unikać dotykania poręczy schodów, na których mogą znajdować się wirusy;
  • unikać dotykania okolic twarzy dłońmi, które dotykały wcześniej klamki lub domofon;
  • często myć ręce;
  • zaprzestać witania się z sąsiadami przez uścisk dłoni;
  • zachować bezpieczną odległość (min. 1,5 – 2 m);
  • unikać gromadzenia się we wspólnych częściach bloku (np. na klatkach schodowych);
  • rezygnować ze spotkań przed blokiem.

Inf. UM Łuków

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


4 × 1 =