Zarząd Województwa Lubelskiego przekazuje sprzęt dla młodzieży z terenu powiatu łukowskiego

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia. Jedną z nich jest edukacja. Jak informuje radny Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił wesprzeć uczniów w regionie. Młodzi ludzie z naszego województwa otrzymają sprzęt umożliwiający zdalne nauczanie. Sprzęt trafi również do szkół z terenu powiatu łukowskiego. Z pomocy skorzystają wykluczeni cyfrowo, czyli w tym przypadku najbardziej potrzebujący.

Badanie zapotrzebowania

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w oparciu o informacje uzyskane od dyrektorów szkół województwa lubelskiego (za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Lublinie) ustalił, że potrzeby w zakresie sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej zgłosiło blisko 6200 uczniów. Informacje o problemach w zakresie organizacji zdalnego nauczania zgłosiło 1170 szkół (podstawowych i ponadpodstawowych), czyli tylko połowa wszystkich szkół z województwa, w których ze względu na stan epidemiczny trzeba było zorganizować nauczanie na odległość.

Wsparcie dla maturzystów i ósmoklasistów

Ze względu na ogromną liczbę zgłoszonych potrzeb Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił w pierwszej kolejności wspomóc maturzystów i ósmoklasistów. Chodzi o zakup 1900 sztuk tabletów na kwotę blisko 2,5 mln zł. Do młodzieży trafią w sumie:

  • 883 tablety dla uczniów klas ósmych,
  • 270 tabletów dla uczniów klas maturalnych,
  • 747 tabletów dla pozostałych najbardziej potrzebujących uczniów.

Co ważne, tablety będą wyposażone w kompletne oprogramowanie oraz bezpłatny dostęp do Internetu na okres 3 miesięcy, czyli do zakończenia roku szkolnego.

Trafią do uczniów wykluczonych cyfrowo

Zakup sprzętu będzie sfinansowany z budżetu samorządu województwa. Przy realizacji zamówienia samorząd skorzysta z zapisów ustawy specjalnej ograniczającej negatywny wpływ walki z koronawirusem. Właścicielem sprzętu będzie samorząd lub szkoła, a nie uczeń. Pozwoli to na korzystanie z tabletów w celach edukacyjnych przez szkoły nie tylko w okresie epidemii.

Tablety będą przekazane starostom wszystkich powiatów województwa lubelskiego w celu rozdysponowania ich na szkoły prowadzone przez powiaty i gminy według wykazów opracowanych przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL.

Wsparcie dla szkół z Ziemi Łukowskiej

Jak informuje radny Ryszard Szczygieł do szkół z terenu powiatu łukowskiego trafią 63 fabrycznie nowe, wysokiej jakości urządzenia. Jak zaznaczyliśmy wcześniej, urządzenia te będą wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu, co najmniej do końca roku szkolnego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*