Samorząd Powiatu Łukowskiego otrzymał kolejne dofinansowanie

W ramach realizacji programu operacyjnego Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 165 tysięcy złotych (UE 139 736,24 zł – 84,28%, środki własne 26 063,76zł – 15,72%,). Kasa przeznaczona jest na zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, oraz sprzętu multimedialnego i audiowizualnego), a także oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością.

Zakupiony sprzęt  zostanie przekazany dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej na terenie powiatu łukowskiego tj. w: rodzinach zastępczych, Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie, Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim.

 W ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie w kwocie  705 577,65 zł z przeznaczeniem na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19.

Podział środków:

DPS Łuków: ŁĄCZNIE 223 739,55 zł  (UE 188 567,69 zł – 84,28%, wkład własny 35 171,86 zł – 15,72%)

DPS Ryżki: ŁĄCZNIE 481 838,10 zł (UE 406 093,15 zł – 84,28%, wkład własny 75 744,95 zł – 15,72%)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*