Zaktualizowana lista projektów na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” z PROW

Jak informuje Urząd Marszałkowski 2 lutego 2021 roku została zaktualizowana lista zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.

Gminy i Podmioty z Powiatu Łukowskiego, które znalazły się na liście:

Gmina Trzebieszów – pozycja nr 5:
Budowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowica
Wartość dofinansowania – 1 218 641,00 zł
Gmina Stanin – pozycja 17:
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Stanin
Wartość dofinansowania – 1 737 247,00 zł
Gmina Łuków – pozycja 18:
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołaszyn, Gmina Łuków
Wartość dofinansowania – 2 000 000,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. – poz. 52:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebieszów-Kolonia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzebieszów Drugi  oraz rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Trzebieszów Drugi.
Wartość dofinansowania – 2 000 000,00 zł
Gmina Stoczek Łukowski – pozycja 55:
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Róża – I etap oraz wyposażenie ujęcia wody w Nowej Prawdzie
Wartość dofinansowania – 551 748,00 zł
Gmina Wola Mysłowska – pozycja 68,
Budowa Sieci Kanalizacyjnej w miejscowości Wilczyska oraz zakup wyposażenia na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Osiny
Wartość dofinansowania – 1 012 100,00 zł
Gmina Krzywda – pozycja 77,
Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej
Wartość dofinansowania981 490,00 zł

Zatwierdzona lista wszystkich projektów – Zatwierdzona aktualizacja do LO 02.02 Plik .xlsx, 21,44 kB

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*