Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości – wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. rozpoczyna 4 lutego br. rekrutację do projektu „Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości”. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 50 osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą. Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest złożenie poprawnie wypełnionej dokumentacji, zgodnie z regulaminem. Maksymalna kwota dotacji
to nawet 52 tysiące złotych.

O dotację może ubiegać się osoba w wieku 30 lat i więcej, mieszkająca
w województwie lubelskim, która posiada status osoby bezrobotnej (w tym osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), osoba bierna zawodowo, uboga osoba pracująca, osoba pracująca na umowie krótkoterminowej lub cywilnoprawnej, której wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. Projekt w szczególności zapewnia miejsce osobom starszym (w wieku 50 lat i więcej), kobietom, osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnym oraz osobom
o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu przewidziano:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy
    i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej:
  • szkolenie ABC przedsiębiorczości;
  • indywidualne wsparcie doradcze;
  • bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie
    w kwocie do 27 000 zł;
  • wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania w kwocie do 2100 zł/mc.

Zakończenie pierwszego naboru rekrutacji nastąpi po osiągnięciu pułapu 80 złożonych formularzu, zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 4 lutego br. (czwartek) w godzinach 10.00 – 14.00.

Z uwagi na panującą pandemię i towarzyszące jej okoliczności oraz obostrzenia, Organizator zachęca do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu
z pominięciem kontaktu bezpośredniego, za pośrednictwem kuriera lub poczty.

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.,

ul. B. Dobrzańskiego 3,

20-262 Lublin (z dopiskiem LPWP),

pamiętając, że decydująca jest data i godzina wpływu do LPNT.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz wymagane formularze są dostępne na stronie Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego S.A.: www.lpnt.pl/lpwp

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*